Rezerwacje +48 71 777 03 60
Hotel Jazz Wrocław

REGULAMIN Hotel Jazz


Wszyscy Goście Hotel Jazz zarządzany przez Absyntapart-Hotele sp. z o.o., NIP 8992985901, REGON 527862328 (zwanym dalej Hotel Jazz) są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu:

 1. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00. Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienia bagaży w schowku na recepcji.
 2. Płatność należy uregulować przed przyjazdem do hotelu lub w momencie dokonania rezerwacji lub nie poźniej niż 30 minut po dokonaniu rezerwacji.
 3. Zadatki oraz kwoty zapłacone za dobę hotelową nie podlegają zwrotowi.
 4. Urządzanie imprez jest całkowicie ZAKAZANE. W przypadku interwencji Policji, Straży Miejskiej lub firmy ochroniarskiej JUWENTUS firma nałoży na gości karę w wysokości 2000zł. Za wszystkie zniszczenia mieszkania jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca pokój od Hotel Jazz.
 5. Apartament wynajmuje się po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Zakazuje się wprowadzanie zwierząt.
 7. Hotel Jazz zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju o podobnym standardzie lub na inną lokalizację (StareMiasto, Centrum, Wierzbowa) w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności. Nie odpowiadamy za niezależne od nas awarie oraz ich skutki.
 8. W apartamencie obowiązuje ZAKAZ PALENIA. W przypadku złamania zakazu firma nałoży na gości karę w wysokości 500zł.
 9. Hotel Jazz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w apartamencie. Nie ma też możliwości ich wysyłki, należy je odebrać osobiście w ciągu 14 dni od daty wymeldowania.
 10. Hotel Jazz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który:
  - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  - podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.
 11. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 12. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 13. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu tak jak w przypadku zagubienia pilota do garażu goście pokryją koszty jego dorobienia.
 14. Jeżeli w trakcie pobytu, z winy Gościa, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu firma ma prawo dochodzić od Gościa pokrycia strat.
 15. Płatności na naszej stronie obsługuje serwis tpay.com
 16. Dane klientów bedą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.
 17. Dane gości w rezerwacjach w ramach platformy będą dostępne tylko przez 90 dni od daty wymeldowania się.
 18. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO
 19. Regulamin korzystania z usługi płatności elektronicznej tpay.
 20. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną..