Rezerwacje +48 71 777 03 60
Hotel Jazz Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI - HOTEL DIKUL

Hotel Jazz zarządzany przez Absyntapart-Hotele sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników tej strony internetowej do prywatności, dlatego pragniemy poinformować, że wypełnianie wszystkich rubryk czy formularzy na naszej stronie internetowej nie jest obowiązkowe.

Dokonując rezerwacji użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy adres e-mail, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą "o ochronie danych osobowych" - wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszej strony internetowej i poprawy jakości usług serwowanych przez hotel. Wszystkie dane umieszczone w bazie hotelu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych". Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów jest całkowicie dobrowolne i każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia podanych przez siebie danych.


Administratorem danych osobowych jest:
Absyntapart-Hotele sp. z o.o.
ul. Schuberta 24
52-116 Wrocław
NIP 8992985901
REGON 527862328
KRS 0001089380